PAIN_RELIEF

VR voor Pijnbestrijding

Onze VR-ervaringen zijn zeker niet bedoeld als medische behandeling. Toch is er een snelle toename van wetenschappelijke publicaties die de positieve invloed aantonen van VR op, bijvoorbeeld, ervaren pijn. Een recente meta-analyse van maar liefst 299 klinische studies geeft aan dat patiënten die een VR-interventie hadden ondergaan minder pijn ervoeren dan ongeveer 82% van de deelnemers in de controlegroep5.

VR verandert de perceptie van pijn in het brein en vermindert zo het lijden dat we ervaren. Functionele MRI-beelden vertonen een significante afname van pijn gerelateerde hersenactiviteit tijdens het gebruik van VR6. Het positieve effect houdt bovendien aan bij herhaaldelijke blootstelling. VR is dus absoluut meer dan eenmalig vermaak. Steeds meer wetenschappers suggereren dat het gebruik van pijnstillers er zelfs door omlaag kan.

De verklaring is even simpel als veelbelovend: hoogkwalitatieve Virtual Reality- ervaringen zijn afleiding voor de geest. En afleiding helpt de gerichtheid op pijn te verminderen7. Het is een oude, beproefde methode – ouders doen het elke dag met een jengelende peuter of kleuter: een klein cadeautje, een nieuwe activiteit of een verrassing.

 

%

Thuiswonende 65-plussers met chronische pijn

%

65-plussers met chronische pijn in een zorginstelling

%

65-plussers die hun pijn als hevig omschrijven

De illusie dat je in een andere wereld bent is krachtig en belangrijk, aldus wetenschappers. Hoogwaardige VR-content kan voor échte verlichting zorgen. De wetenschap bevestigt ook onze voorkeur voor interactieve virtuele werelden, in tegenstelling tot het bekijken van foto’s of video’s. Volwassen deelnemers melden een afname van 32% in pijnervaring en van 75% van angst en hinder, ofwel affectieve pijn, dankzij het gebruik van interactieve VR als de onze9.

Al met al zegt de wetenschap dat de goedaardige afleiding die VR verschaft net zo werkzaam is bij pijnbestrijding als enkele veelgebruikte psychologische pijninterventies. Dus hoewel onze VR-werelden niet als pijnbehandeling bedoeld zijn, kan erin opgaan zeker helpen als afleiding van de pijn!

 

5 The Effectiveness of Virtual Reality Distraction for Reducing Pain: A Meta-Analysis by Melissa P. Kenney and Leonard S. Milling University of Hartford. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice © 2016 American Psychological Association 2016, Vol. 3, No. 3, 199–210

6 Modulation of thermal pain-related brain activity with virtual reality: evidence from fMRI. Hoffman, H. G., Richards, T. L., Coda, B., Bills, A. R., Blough, D., Richards, A. L., & Sharar, S. R. (2004). NeuroReport, 15(8), 1245–1248. doi:10.1097/01.

7 Psychological factors influencing the effectiveness of virtual reality-based analgesia: A systematic review. Triberti, S., Repetto, C., & Riva, G. (2014). Cyberpsychology, Behavior and Social Network- ing, 17, 335–345.

8 A randomized, controlled trial of immersive virtual reality analgesia, during physical therapy for pediatric burns. Schmitt Y.S., Hoffman H.G., & Blough D.K., et al. (2011).

9 Interactivity Influences the Magnitude of Virtual Reality Analgesia. Wender et al. 2009. Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation react-text: 52 2(1):27-33