COGNITIVE_STIMULATION

VR voor Cognitieve Stimulatie

Iedereen vindt zijn cognitieve vaardigheden belangrijk. Veel mensen trainen hun hersenen op allerlei manieren. Ze hopen zo achteruitgang te voorkomen. We leven iedere generatie weer iets langer en ouder worden gaat nou eenmaal hand in hand met geleidelijke achteruitgang van de hersenen.

Juist daarom is er een groeiende belangstelling voor technieken om onze hersenen ‘scherp’ te houden, om onze cognitieve prestaties stabiel te houden of zelfs te verbeteren15.

Onderzoek wijst uit dat vooral de meer dynamische vaardigheden van probleemoplossing, herinnering en manipulatie van informatie achteruit kunnen gaan tijdens het normale verouderingsproces16.

Verschillende strak ontworpen en goed gecontroleerde cognitieve trainingsprogramma’s hebben hun nut bewezen bij het verbeteren van domeinspecifieke cognitieve functies bij gezonde patiënten en patiënten met lichte cognitieve achteruitgang. Toch is er nog veel onderzoek nodig.

Het is dan ook niet verbazend dat de belangstelling voor hersentraining onder consumenten steeds verder toeneemt. En daarmee de wens om innovatieve VR-technieken voor ‘hersenfitness’ te ontwikkelen.

De wetenschappelijke ontwikkelingen op diverse onderzoeksterreinen ondersteunen het idee dat neurale verbindingen zich gedurende het hele leven kunnen vormen. Met andere woorden: het menselijk brein is flexibel genoeg om zich aan te passen, al naargelang de “verzorging” die het krijgt. Wat nou als we het zouden voeden met positieve, bijna echte VR-ervaringen voor mensen die nauwelijks meer hun kamer uit kunnen komen?

Recent onderzoek toont aan dat het gebruik van Virtual Reality tot verbeteringen leidt, vooral op het gebied van aandacht, uitvoering van dagelijkse taken, visueel geheugen en verbaal geheugen. Vervolgstudies laten langdurige verbeteringen van cognitieve en psychologische resultaten zien.

 

%

65-plussers met lichte cognitieve beperking

%

Alzheimer veroorzaakt als gevolg van gebrek aan beweging

%

Percentage van mensen die dement worden

Denk nu eens aan die cliënt in een verzorgingstehuis: gekluisterd aan steeds dezelfde omgeving en voorgoed gevangen in hetzelfde dagritme. Denk jij dat haar cognitieve vaardigheden hier optimaal gestimuleerd worden? Dat haar hersenen daar fit blijven? Wij niet!

Voor deze cliënt, maar ook voor onze oma’s en al die andere oma’s die er niet meer op uit kunnen om de inspiratie en volheid van het leven zelf te ervaren. Voor hen koesteren wij de passie iets van die ervaring terug te geven. Om iets van sprankeling terug te brengen in hun leven.

Onze virtuele werelden voeren je naar inspirerende, artistieke omgevingen, waar je kunt oefenen met routes zoeken en andere cognitieve taken. Dit lijkt erg op het echte leven. Het verbaast ons dus niet dat dit wordt beschouwd als een hele werkbare benadering van mentale gezondheid!

 

15 The Sharpbrains Guide to Brain Fitness Fernandez A, Goldberg E: . SharpBrains, San Francisco, CA, USA (2009)

16 Exercising the brain to avoid cognitive decline: examining the evidence. William E Reichman, Alexandra J Fiocco & Nathan S Rose: Aging Health (2010) 6(5), 565–584

17 Computerized and virtual reality cognitive training for individuals at high risk of cognitive decline: systematic review of the literature. Coyle, H., Traynor, V. & Solowij, N. (2015). American Journal of Geriatric Psychiatry, 23 (4), 335-359.