MENTAL_RELAXATION

VR voor Mentale Ontspanning

Veel mensen die langdurige zorg nodig hebben zijn depressief en hebben een verhoogd gevoel van eenzaamheid. Bijvoorbeeld ouderen die minder mobiel worden10. Het is dan ook nauwelijks verrassend dat activiteiten die verveling tegengaan een positief effect hebben op de kwaliteit van leven.

Met VR kunnen we het gevecht tegen verveling naar een hoger plan tillen. Verschillende studies hebben aangetoond dat VR een positief effect heeft op het welzijn van mensen. Een studie onder deelnemers aan een virtuele wandeling door een rustgevend park wees uit dat VR zorgt voor ontspanning, een geluksgevoel en minder verdriet11. Een tweede studie onder fibromyalgiepatiënten liet een significante stijging zien in algehele stemming, positieve gevoelens en motivatie12.

Studies onder ouderen met risico op cognitieve achteruitgang hebben positieve effecten van VR gemeten op psychische resultaten, depressieve symptomen en angstgevoelens13. Deze resultaten komen overeen met eerder VR-onderzoek: interactie met een rustgevende virtuele wereld leidt tot een gevoel van ontspanning in de echte wereld.

%

Eenzaamheid onder 85-plussers

%

85-plussers met ernstige depressie

%

Niet herkende depressie bij oudere volwassenen

Voortbouwend op deze wetenschappelijke resultaten: hoe klein is dan de stap naar de overtuiging dat Virtual Reality mensen op den duur misschien zou kunnen helpen het glas wat vaker als halfvol te zien? Het is een bekend gegeven uit de psychologie dat de menselijke geest neigt naar het negatieve. Zouden herhaaldelijke positieve ervaringen in prachtige virtuele werelden daar niet een beetje meer balans in kunnen brengen? Onderzoekers hebben immers al vastgesteld dat onze nadruk op negatieve informatie afneemt bij blootstelling aan positieve prikkels14.

Er is misschien nog geen keihard bewijs dat VR de kijk op het leven van mensen langdurig kan veranderen. Wel kunnen we concluderen dat regelmatige bezoek aan mooie virtuele ervaringen op zijn zachtst gezegd geen kwaad kan.

10 volksgezondheidenzorg.org / Living in a Nursing Home: Quality of Life, The Priorities of Older People with a Cognitive Impairment

11 Affective interactions using virtual reality: the link between presence and emotions. Rica G. et al, Cyberpsychol Behav. 2007 Feb 10(1):45-56.

12 Virtual reality for the induction of positive emotions in the treatment of fibromyalgia: a pilot study over acceptability, satisfaction, and the effect of virtual reality on mood. Herrero, R., García-Palacios, A., Castilla, D., Molinari, G., & Botella, C. (2014). Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 17(6), 379–84.

13 Computerized and virtual reality cognitive training for individuals at high risk of cognitive decline: systematic review of the literature. Coyle, H., Traynor, V. & Solowij, N. (2015). American Journal of Geriatric Psychiatry, 23 (4), 335-359.

14 Being Bad Isn’t Always Good: Affective Context Moderates the Attention Bias Toward Negative Information, Heather A. Katafiasz and Kathleen E. Moran, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 90, No. 2, 210–220