Sinds begin 2019 werkt HumanXR samen met fysiotherapiepraktijk Fysio043 om onderzoek te doen naar de inzet van Virtual Reality (VR) bij fysiotherapie. Fysio043, opgericht door Ed Sassen en Jeroen Schreurs, heeft vier locaties fysiotherapiepraktijken in Maastricht. Naast de eerstelijns cliënten richten ze zich met name op de ouder wordende mens met o.a. chronische ziektes. De klantbeleving is voor hen van groot belang en daarmee onderscheiden zij zich van andere praktijken. Naast haar eigen werkzaamheden maakt Fysio043 ruimte voor onderzoek naar het gebruik van toekomstige technologieën voor de fysiotherapie, zoals Virtual Reality. Dit doen zij in samenwerking met HumanXR en met verschillende opleidingen van Zuyd Hogeschool.

virtual reality inzetten bij fysiotherapie fysio043 v3

Hoezo Virtual Reality en fysiotherapie?

Het gebruik van Virtual Reality voor fysiotherapie is veelbelovend, maar ook nog in een pril stadium. Met de meest recente VR werelden van HumanXR kunnen mensen fietsen door een interactief landschap. Of oefeningen doen met virtuele ballen en andere objecten. Er wordt nu op veel plekken onderzoek gedaan door wetenschappers en HumanXR werkt aan een uitgebreide applicatie die bewegen weer leuk maakt voor mensen met fysieke beperkingen of chronische klachten. Niet als vervanging voor therapie, maar als aanvulling en bevordering voor dagelijks gezond bewegen. Daarom focust het onderzoek zich allereerst op de oriëntatie van mogelijkheden voor bewegen: waar is Virtual Reality in te zetten als verlengstuk van fysiotherapie? Om het onderzoek te ondersteunen en deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben wij een van onze HumanXR systemen met nieuwe VR concepten beschikbaar gesteld voor onderzoek op de locatie Pottenberg van Fysio043. Zowel de werknemers van Fysio043 als de studenten van Zuyd Hogeschool kunnen hiervan gebruik maken.

fysio043 virtual reality ruimte onderzoek humanXR platform 2

Maar hoe werkt het dan?

Bij fysiotherapie is de hulpvraag van de cliënt leidend. Vervolgens wordt er gekeken wat de cliënt nodig heeft om deze vraag op te lossen. Wat mist deze cliënt? Is het spierkracht, mobiliteit, stabiliteit, beweging, etc. Wanneer dit helder is kan er gekeken worden of Virtual Reality ingezet kan worden om een van deze functies te verbeteren. Ook wordt onderzocht of Virtual Reality bij de cliënten thuis ingezet kan worden om hun oefeningen goed te kunnen uitvoeren. Zou dit mensen meer motiveren en tevens ook kostenbesparing op kunnen leveren? Het onderzoek met studenten van de opleidingen fysiotherapie en Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) heeft al een aantal resultaten opgeleverd. Zo ontdekten we dat Virtual Reality cliënten kan helpen om coöperatiever en consistenter te zijn in hun oefeningen. Ook kan Virtual Reality visuele en auditieve feedback geven waardoor het uitvoeren van de oefeningen wordt vergemakkelijkt. Het is echter wel van groot belang dat de sociale interactie met de fysiotherapeut aanwezig blijft om bewegingsactiviteiten te stimuleren die betrekking hebben op het dagelijks leven.

onderzoek virtual reality en fysiotherapie humanxr platform

Er liggen dus veel mogelijkheden voor Virtual Reality in de fysiotherapie. Het maken van de juiste toepassing is van groot belang! De komende tijd zal Fysio043 en HumanXR in samenwerking met studenten nog dieper in gaan op de materie, zodat we een steeds helderder beeld krijgen van de mogelijkheden. Er valt nog veel te ontdekken, maar de eerste stap is gezet!