“Kan VR een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen met dementie?”

Met deze vraag zijn wij begin 2018 het onderzoeksproject met Zuyd Hogeschool (Maastricht Academy of Media, Design & Technology), Vivantes Zorggroep, Expertisecentrum voor Innovatie Zorg en Technologie (EIZT) en Novicare gestart. Tijdens dit project hebben wij de studenten van MAMDT ondersteund in ontwikkelen en testen van diverse VR-werelden. De studenten hebben kennis gemaakt met de doelgroep en deze geobserveerd om de VR-werelden zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij ouderen met dementie.

Dit heeft geresulteerd in vier verschillende VR-werelden: een onderwaterwereld, een boerderij, en vlindertuin en een kermis. De werelden verschillen in de mate van interactie. Dit gaf de mogelijkheid om onderzoek te doen naar juiste mate, vorm en momenten van interactie.

VR werelden MAMDT 2018 1

De VR-werelden die zijn ontstaan uit deze co-creatie zullen exclusief beschikbaar zijn op ons HumanXR VR-platform.

De resultaten

Een van de meest gestelde vragen die wij krijgen is: willen de ouderen de VR-bril wel op? Onze ervaringen zijn erg positief en ook bij dit onderzoek bleken maar liefst 14 van de 17 ouderen met dementie geen probleem te hebben met het opzetten van de bril. Deze 14 ouderen genoten zichtbaar van de VR-werelden, onder hen een man van 103 jaar. De ouderen hadden de VR-bril gemiddeld 15 minuten op en bij geen van de deelnemers is enige vorm van onrust of andere negatieve fysieke of emotionele reactie waargenomen.

Wij zijn erg blij met het positieve resultaat van het eerste gedeelte van dit onderzoeksproject. Het onderzoek laat zien dat VR zeker de potentie heeft om de kwaliteit van leven van ouderen met dementie te verbeteren. De tweede helft van het project is inmiddels in volle gang en we kunnen niet wachten om ook deze resultaten hier te delen.

De volledige publicatie van de resultaten is opgenomen in het ICT & Health magazine nr. 4 2018.